top of page

Podporujeme podnikavé ženy v Moldavsku

Aj malý grant dokáže mať veľký dopad. V Moldavsku sme finančne podporili 6 podnikavých žien, ktoré predtým absolvovali vzdelávanie v našom Inkubátore talentov.

Minigranty vo výške 2 000 eur využili na to, aby rozbehli svoje podnikanie alebo ho posunuli na vyššiu úroveň.


Pri našej návšteve týchto žien vzniklo video, kde sa dozviete, ako im minigranty pomohli a podporili ich sebadôveru inovovať a ďalej rozvíjať svoje podniky. Ich odhodlanie a cielená podpora viedli nielen k ekonomickej stabilite ich vlastných rodín, ale tiež ku posilneniu miestneho trhového prostredia.


Projekt Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku je realizovaný v spolupráci s partnerom Seed Forum a z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid.


Pozrite si video:

Podporujeme podnikavé ženy v Moldavsku
bottom of page