top of page

Natalia získala finančnú podporu na rozšírenie svojho eko-biznisu

Natalia si so svojím manželom otvorila podnik na výrobu drevených produktov pred troma rokmi. Ich podnik okrem iného vyrába drevené darčeky, hračky, baliace krabičky, ozdoby do interiéru ale aj na svadobnú výzdobu.

Tento podnik je jediný svojho druhu v moldavskom regióne Gagauzko a Natalia využila podporu z nášho minigrantu na marketing, založenie novej webstránky, na nákup materiálu a na zdokonalenie sa v anglickom jazyku. Produkty podniku by rada prezentovala na výstavách v zahraničí s cieľom získať zahraničnú klientelu.


Projekt Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku je realizovaný v spolupráci s partnerom Seed Forum a z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid. Jeden z jeho cieľov je podporiť ženy v Kišiňove a dvoch regiónoch Moldavska v získavaní nových IT zručností ako aj v zapojení sa do trhového prostredia krajiny, či už rozvojom vlastných podnikov, alebo kariérnym rastom v jednej z IKT firiem.


Pozrite si video:

Natalia získala finančnú podporu na rozšírenie svojho eko-biznisu
bottom of page