top of page

Náš Inkubátor talentov vzdeláva ženy a mužov pre IKT sektor v Moldavsku

V spolupráci s projektovým partnerom Seed Forum sme v Kišiňove pripravili 3 vzdelávacie IT kurzy zamerané na web dizajn, správu sociálnych médií a software testing, kde účastníci a účastníčky získavali nové vedomosti v IKT technológiách.

Vyše 100 ľudí z rôznych vekových kategórií a profesií sa vzdelávalo v teórii, ale hlavne prakticky pod dohľadom skúsených mentorov a mentoriek, aby svoje novonadobudnuté znalosti mohli neskôr uplatniť na trhu práce. 


Cieľ vzdelávania bol úspešne naplnený a mnohí z našich absolventov sa po ukončení kurzu po prvýkrát zamestnali v IKT odbore, alebo si zabezpečili kariérny a platový postup vo svojom súčasnom zamestnaní. Získanie zamestnania v dobre platenom odvetví informačno-komunikačných technológií priamo prispieva k rozvoju trhového prostredia v Moldavsku a ku stabilite finančných príjmov cieľovej skupiny. 


Pozrite si video z Moldavska, kde vám viac priblížime cieľ digitálneho vzdelávania ako aj výzvy a úspechy mentoriek počas práce s našimi účastníkmi. 


Projekt Inkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku je realizovaný v spolupráci s partnerom Seed Forum a z prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid. 


Pozrite si video:

Náš Inkubátor talentov vzdeláva ženy a mužov pre IKT sektor v Moldavsku
bottom of page