top of page

Stali sme sa členom Digitálnej koalície

27. novembra 2019

Členovia Digitálnej koalície sa v utorok, 26. novembra, stretli na výročnom rokovaní. Počas rokovania boli podpísané memorandá o vstupe 16 nových členov, medzi ktorými sme boli aj my.

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa v utorok, 26. novembra, stretli na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, odovzdanie ocenení Digitálna jednotka 2019, ale aj odovzdanie ocenení najlepším školám, ktoré sa zapojili do testovania IT zručností IT Fitness Test 2019, či vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2019.

 

Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, hostia z českej Digikoalice.cz, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay a viac ako 100 pozvaných zástupcov členských subjektov. Členovia počas zasadnutia vyhodnotili plnenie záväzkov, s odpočtami plnenia vystúpili predstavitelia ministerstiev, ale aj zástupcovia firiem. Najaktívnejší členovia si z rúk R. Rašiho a M. Lelovského prevzali špeciálne ocenenia Digitálna jednotka 2019.

 

V rámci podujatia sa zároveň podpísali memorandá o pristúpení so 16 novými členskými subjektmi, vďaka čomu má Digitálna koalícia celkovo už 83 členov. Je pre nás cťou, že medzi nových členov Digitálnej koalície patríme aj my.

ITAS, EMA
bottom of page