top of page

Spúšťame nový projekt digitálneho vzdelávania v Moldavsku

11. augusta 2020

S finančnou podporou SlovakAid spúšťa Európska migračná agentúra rozvojový projekt v Moldavsku zameraný na digitálne vzdelávanie mladých žien, vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti a zriadenie nového IT laboratória.

EMA v spolupráci so spoločnosťou ESET a Technickou univerzitou v Kišiňove zrenovuje a vybaví nové IT laboratórium, ktoré poskytne zázemie pre Akadémiu kybernetickej bezpečnosti. Najlepším študentom akadémie projekt zabezpečí odbornú stáž v spoločnosti ESET.


 V spolupráci s moldavskou MVO TEKEDU a programom GirlsGoIT projekt podporí vstup mladých žien do IKT sektora a zorganizuje workshopy s vedecko-technickým zameraním STEM. Projekt je spolufinancovaný spoločnosťou ESET a MVO TEKEDU. Viac sa dočítate na našej webovej stránke: www.migrationagency.eu/projekty.    


Promo video k letnej akadémie si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=VSOtlaq297U


EMA
bottom of page