top of page

Druhá fáza projektu digitálneho vzdelávania v Moldavsku spustená!

17. novembra 2021

S finančnou podporou U.S. Department of State Office pokračujeme s rozvojom digitálneho vzdelávania v Moldavsku – v krajine, kde IKT sektor otvára nové príležitostí pre mladých.

Druhá fáza projektu nadväzuje na náš predchádzajúci projekt, ktorý bol zameraný na digitálne vzdelávanie mladých žien, založil Akadémiu kybernetickej bezpečnosti a vytvoril IT laboratórium na pôde Technickej univerzity v Moldavsku (TUM).


Okrem poskytnutia nového vybavenia pre IT laboratórium sa v tejto fáze zameriame na obsahovú stránku a budovanie kapacít študentov a študentiek TUM, čím posilníme ich postavenie na trhu práce a zvýšime ich zamestnanosť v IKT sektore. Posilnenie kapacít študentov a študentiek je v Moldavsku mimoriadne potrebné práve z dôvodu chýbajúceho prepojenia vzdelávacieho procesu s pracovným trhom.


Na pôdu TUM preto prinášame ročný kurz na kybernetickú bezpečnosť s názvom Akadémia kybernetickej bezpečnosti, kde sa prvý semester zameriame na rozvoj mäkkých zručností, ako napríklad komunikácia, riešenie konfliktov, prezentačné schopnosti, tímová práca, time manažment a iné, ktoré sú vo firmách veľmi potrebné. Počas druhého semestra sa zameriame na rozvoj tvrdých zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú študenti a študentky rozvíjať práve v novo-vybavenom IT laboratóriu. Tento kurz tiež pokrýva témy rodovej rovnosti a inklúzie na pracovisku. V rámci projektu tiež poskytneme pilotný kurz s názvom „Ženy v kybernetickej bezpečnosti“ pre minimálne 30 študentiek. V neposlednom rade tento projekt zahŕňa aj prípravnú fázu vytvorenia Inkubátora pre kybernetickú bezpečnosť.


Po skončení Akadémie kybernetickej bezpečnosti ponúkneme piatim najlepším študentom alebo študentkám odbornú stáž v ESET alebo iných IT firmách na Slovensku.


Tento projekt je implementovaný v spolupráci s našimi partnermi TUM, ESET a TEKEDU a potrvá 14 mesiacov.

EMA
bottom of page